Phần mềm quản lý kho hàng Và bán hàng online

Phần mềm quản lý kho hàng Và bán hàng online

Với nhiều tính năng đã được phát triển và cập nhật ở phiên bản mới nhất. Phần mềm quản lý kho hàng Và bán hàng online sẽ mang đến cho bạn 1 sự lựa chọn hoàn hảo.

Phần mềm quản lý kho hàng Và bán hàng online đã được cập nhật các tính năng như sau:

  1. Phân quyền nhân viên thuộc kho và chức năng thao tác trên phân mềm.
  2. Giao diện trực quan và sinh động.
  3. Quản lý thu chi và báo cáo doanh thu bán hàng hiện đại.
  4. Sản phẩm thuộc từng kho khác nhau và quản lý hóa đơn bán hàng khác nhau.
  5. Phân công nhiệm vụ bán hàng và nhập kho cho từng hạn mục nhân viên.
  6. Bán hàng linh động và quản lý công nợ của Khách hàng.
  7. Phần mềm quản lý kho được tích hợp tính năng Báo cáo công nợ và báo cáo ngày sinh của Khách Hàng để có chính sách hỗ trợ Khách Hàng tốt hơn.
  8. Ngoài ra Phần mềm quản lý kho được cập nhật rất nhiều tính năng nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Khách Hàng khi thao tác trên Phần mềm.